Условия за ползване

Този уеб сайт е собственост на Илиев Бизнес Груп ЕООД. Сайтът и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство и са предназначени изключително за лична и некомерсиална употреба.

При използване на този сайт, моля да имате предвид следното:

Съдържание в сайта

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.
Илиев Бизнес Груп ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки, с цел да публикува сигурна и качествена информация в страницата си.

Отговорност за чуждо съдържание

Илиев Бизнес Груп ЕООД не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез електронна поща или през интернет страницата на seomarketing.bg, Вие приемате следните условия:

а) Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

б) Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите.

в) Да не предприемате действия срещу нас, във връзка с материал, който сте предоставили и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас, във връзка с материал, който сте предоставили.

г) Комисията за защита от дискриминация може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин, без предварителното писмено съгласие на Илиев Бизнес Груп ЕООД. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата, други документи и информация, класифицирани като публични, ако е цитиран източникът.

Конфиденциалност и защита на личните данни

Илиев Бизнес Груп ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За предоставянето на рекламни услуги, Илиев Бизнес Груп ЕООД може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни. При запитвания за услуги, лицата предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани, съгласно разпоредбите на закона за защита на личните данни.

Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени на office@seomarketing.bg. Подадените жалби и молби се разглеждат и решават не по-късно от един месец от получаването им.

Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на потребителите за промяна става чрез публикуването им на уеб страницата.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки сайта seomarketing.bg, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел, да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.