Реклама във Facebook

реклама във facebook

Рекламата във Facebook е важна час от цялостната ви дигитална стратегия, защото тя предоставя на бизнеса възможност да достигне до конкретни аудитории. Според Фейсбук техните целеви рекламни кампании са 89% точни. Собствениците имат избор за насочване към потенциални клиенти по географско местоположение, лични интереси и демографски данни. Ефективността също е лесно проследявана, което позволява следене отблизо колко добре работят рекламите или не работят. Това дава шанс да се направят необходимите промени в цялостния план. Прекрасна възможност да се срещнете с клиенти на собствената им територия и да предадете съобщението си директно на тях.

Ние предлагаме услуги за реклама във Facebook, фокусирани върху високи резултати – Return on Investment (ROI). Създаваме максимално ангажиращи и стимулиращи продажбите кампании. Същевременно са максимално оптимизирани към бюджет.

Заявете Facebook реклами с топ резултати от нашите специалисти!

    Прочетох и съм съгласен с условията на сайта.