Ключови фактори за успешна онлайн търговия в България

онлайн търговия България

Онлайн търговията отдавна не представлява един от основните начини за печелен на пари от интернет. Онлайн търговията днес е продължение на търговията във физически търговски обекти. Онлайн търговията вече успешно може да съществува и самостоятелно – без реални магазини – което, между другото, е отличен начин за намаляване на разходите.

Защо копирайтингът продължава да е толкова важен за бизнеса ви?

важност на копирайтинга за бизнеса

С нарастването на дела на видеото в общата маса на маркетинг съдържанието днес, много специалисти – в това число и рекламисти – биха могли да се подведат, че настъпва краят на една ера. Ерата на добрия копирайтинг, на мастъра в маркетинговото съдържание, а именно контент съдържанието. Силата на думите обаче, магията на добрия текст, който макар и лишен от реална визуализация, която да сграбчи погледа от веднъж, едва ли са изгубили заряда си.